BGŻ BNP PARIBAS

Kredyt ratalny BGŻ Paribas to wygodny i prosty sposób na zakupy.
 
Kiedy nie chcesz wydawać swoich oszczędności, bo wolisz spłacanie w ratach.
 
 
Jak uzyskać kredyt?
 
 
Umowę Kredytową z Bankiem BGŻ Paribas możesz zawrzeć, gdy:
 
 • posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych,

 • posiadasz numer PESEL,

 • posiadasz ważny dokument tożsamości,

 • posiadasz stałe dochody z tytułu umowy o pracę, prowadzenia działalności gospodarczej, pobierania emerytury lub renty oraz z innych udokumentowanych źródeł akceptowanych przez Bank,

 • posiadasz urządzenie z dostępem do Internetu, na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa zapewniająca poprawne wyświetlanie strony Banku

 • posiadasz aktywny adres e-mailowy, który wskażesz we Wniosku Kredytowym,

 • zaakceptujesz Regulamin,

 
 
oraz w zależności od wybranego Sposobu zawarcia umowy:
 
Dla Sposobu zawarcia umowy: Online:
 
 • posiadasz rachunek bankowy z dostępem do bankowości elektronicznej jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (prowadzony przez bank działający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (jedyny posiadacz rachunku lub współposiadacz rachunku, przy czy przelew weryfikacyjny musi wskazywać Klienta, jako posiadacza rachunku, który złożył dyspozycję przelewu, 

 • dokonasz przelewu weryfikacyjnego,

 • zaakceptujesz Umowę przez złożenie oświadczenia woli na spersonalizowanej Stronie Banku.

 

Dla Sposobu zawarcia umowy: Kurier:
 
 • zaakceptujesz Umowę przez złożenie oświadczenia woli na spersonalizowanej Stronie Banku,

 • zostaniesz w sposób poprawny zidentyfikowany przez Kuriera,

 • odbierzesz, podpiszesz i przekażesz 1 egzemplarz Umowy do Banku oraz deklarację ubezpieczeniową (jeżeli przystąpisz do ubezpieczenia).

 
Dla Sposobu zawarcia umowy: Click&Collect:
 
 • zostaniesz w sposób poprawny zidentyfikowany przez Partnera, 

 • odbierzesz, podpiszesz i przekażesz 1 egzemplarz Umowy do Partnera oraz deklarację ubezpieczeniową (jeżeli przystąpisz do ubezpieczenia).

 

Kontakt ze sklepem